Leerlingenraad

Elk jaar worden er nieuwe vertegenwoordigers gekozen uit het 4de, 5de en 6de leerjaar.
De leerlingenraad zet zich in om een positief schoolklimaat te creëren en dit ten voordele van alle leerlingen.

Zij komen regelmatig samen om ideeën uit de ideeënbus van heel de school te bespreken.

Elk jaar opnieuw zijn wij verbaasd over wat zij realiseren.
Ben jij ook benieuwd?
Neem geregeld een kijkje bij onze blog.

Online oefenplatformen

Onze leerlingen van de lagere school hebben toegang tot 2 online oefenplatformen nl. Bingel en Kabas hierop kunnen zij vrij oefenen, huiswerk maken, differentiatie na toetsen, lessen leren, ….