Directie

Zorgcoördinator

juf Maricarmen Dhooghe
maricarmen.dhooghe@glszandloper-gom.be

Administratie/ ICT coöordinator

Welkom in het 4de leerjaar​

In het vierde leerjaar leren we rekenen tot 100 000 en maken kennis met kommagetallen tot duizendsten. Hiermee aan de slag gaan wordt een heuse uitdaging.
Veel lezen blijft uiteraard ook in onze klas heel belangrijk. 
In klas 4 is de natuur steeds dichtbij en niet enkel tijdens de lesjes wero. We trekken er dan ook regelmatig samen op uit. 
Op het einde van het jaar fietsen we samen een 250 tot 300 km door Vlaanderen. Kortom, het 4de leerjaar is een ervaring voor het leven!

Welkom in het 5de leerjaar​

Bievenue in het vijfde leerjaar! Hier leren de kinderen hun eerste woordjes Frans. Maar dit is niet alles. Ook leren we zelfstandig werken,  plannen en studeren.
We leren PowerPointpresentaties maken, creatief schrijven, werkwoorden vervoegen in de tegenwoordige tijd en in de verleden tijd, procent berekenen, rekenen tot de miljoenen en zoveel meer!
De IPad en computer is bij ons in de klas dan ook een heel belangrijk hulpmiddel!
Maandelijks leren we een nieuwe kind-auteur en zijn boeken kennen. Geregeld bespreken we ook een boek voor de klas. Lezen vinden we top!
Aan onze achterdeur van de klas, hebben we zicht op en toegang tot de stoeiweide. Zo kunnen we ons insectenhotel, kruidentuin, moestuin en kippen goed observeren!
Ook leren we verantwoordelijk zijn, door taken uit te voeren en de dieren te verzorgen.  In de klas hebben we namelijk ook een familie cavia’s wonen, die we graag verzorgen en knuffelen!
Tijdens muzische vorming laten we onze eigen creativiteit aan bod komen en zingen we vaak. Jaarlijks kan je deze talenten bewonderen in onze musical!

Welkom in het 6de leerjaar

Meester Filip Paelinck
filip.paelinck@glszandloper-gom.be

Het zesde leerjaar staat garant voor een boeiend en uitdagend jaar, als afsluiter van de lagere school.
Inhoudelijk bouwen we verder op de leerstof van de voorbije jaren, aangevuld met verdere uitdieping hierop.
Zo leren we bij taal nieuwe tekstsoorten kennen en ook heel wat wiskundige problemen trachten we op te lossen.
In de les Frans leren we de verleden tijd en tijdens de lessen wereldoriëntatie duiken we verder de geschiedenis, natuur, ruimte, … in.
Naast de theoretische leerstof bereiden we ons ook voor op de overstap naar het secundair onderwijs. We houden onszelf even een spiegel voor in onze zoektocht naar onze talenten. En die hebben we allemaal!
We bezoeken ook enkele secundaire scholen om even in realiteit kennis te maken met de volgende stap in onze studieloopbaan.
Waar we zeker naar uitkijken, zijn de bosklassen. Een midweek op stap met de klas en het zesde leerjaar van Sint-Pauwels zorgt voor blijvende herinneringen.
Kortom, we streven ernaar om onze leerlingen mee te begeleiden in hun totale persoonsontwikkeling!

Leermeesters:

LO

Bewegen is gezond, dat is het recept van de bewegingslessen. We ontwikkelen onze motorische vaardigheden dmv verschillende spelletjes en materialen. Dit alles met een zweterig sausje ‘fun’ want bewegen moet leuk zijn. Als bindmiddel gebruiken we een stevige portie sociale vaardigheden. We leren winnen en verliezen, volhouden maar ook sporten met en tegen elkaar. Afwerken doen we met een toetje respect voor elkaar en het materiaal.

Meester Christophe Goris
christophe.goris@glszandloper-gom.be

Levensbeschouwelijke vakken

Islam

Mijn vak bestaat uit de 6 leerdomeinen:

1. Geloofsleer
2. Aanbidding
3. Het leven van de profeet
4. Koran
5. Zedelijkheid
6. Godsdienst en cultuur
Binnen elk domein komen verschillende thema’s aanbod:
°We leren over God en het leven van Mohammed vrede zij met hem.
°Over islamitische rituelen zoals het gebed, de rituele wassing, het vasten, de bedevaart, …
°Over islamitische waarden zoals eerlijkheid, respect, solidariteit, …
°Onze feesten en de feesten van de andere levensbeschouwingen.
°Tenslotte komen ook algemenere onderwerpen aan bod zoals vriendschap, vrede, liefde, goed gedrag, …
Deze inhouden brengen we over door middel van verhalen vertellen, (groeps) opdrachten, spelvormen,…
Wanneer wij een thema afgerond hebben volgt er meestal een creatieve opdracht.

Niet-confessionele zedenleer

Niet-confessionele zedenleer is één van de levensbeschouwelijke vakken uit het verplicht keuzeaanbod in de scholen van het officieel gesubsidieerd onderwijs. Bij het ruime(re) publiek staat het vak bekend als de les zedenleer of moraal.
In de les niet-confessionele zedenleer worden kinderen en jongeren een moreel bewustzijn en zingevend oriëntatiekader bijgebracht vanuit het vrijzinnig-humanistische levensbeschouwing. Bij deze belangrijke leerprocessen in de vorming van de persoonlijkheid van het kind en de jongere, staat de leraar Niet-confessionele Zedenleer centraal als geëngageerd begeleider.
In de lessen komen verschillende facetten van de menselijke geest en gevoelswereld thematisch aan bod. Kritisch benaderen van de actualiteit, kennis maken met de wereldgodsdiensten, ontdekken van jezelf en de andere, het aanscherpen van historisch bewustzijn, ontwikkelen van sociale vaardigheden, zich bekwamen in argumenteren, … Het vak niet-confessionele zedenleer staat, met deze en vele andere inhoudelijke aspecten en werkgebieden, garant voor een rijke morele opvoeding.
Niet-confessionaliteit slaat op het niet-confessionele karakter, het niet (willen) gebonden zijn aan een confessie of (godsdienstige) geloofsovertuiging. De term ‘niet-confessionaliteit’ dient geplaatst binnen het leergebied van de waarde-vorming. Historisch gezien, te situeren binnen de brede gedachtestroom, zoals die sedert de periode van het renaissance-humanisme (dat ook verbonden kan worden aan verschillende stromingen in de klassieke Oudheid) en tijdens de Verlichting heeft vorm gekregen. Een dynamische gedachtestroom die tot op de dag vandaag verder evolueert.
In Vlaanderen zet de georganiseerde vrijzinnig-humanistische gemeenschap zich in voor de organisatie en de inhoudelijk kwaliteit van het vak.
Voor meer info kan u steeds terecht op:
https://www.nczedenleer.be/nl/voor-ouders/wat-is-niet-confessionele-zedenleer

Juf Ine Vercauteren

ine.vercauteren@glszandloper-gom.be

Rooms katholieke godsdienst

In de godsdienstklas
* is iedereen anders maar even belangrijk.
* wordt elke mening gerespecteerd en dat vormt de basis voor vriendschap.
* verkennen we ons geloof en zetten we het neer op een eigentijdse wijze.
* leven we vanuit ons hart en hebben we zo aandacht voor andere religies, levensbeschouwingen en culturen.
* leren we dat we allemaal een deel zijn van het geheel en daardoor een sterke verbondenheid voelen met al wat is.
* leren we Jezus kennen zoals Hij tussen de mensen heeft geleefd en leeft: zijn liefde, zijn dienstbaarheid, zijn liefde voor armen en kleinen, zijn bereidheid tot vergeving en verzoening,…
* gaan we samen op weg om het Christusbewustzijn in ons dagelijks leven te ervaren, te beleven en toe te passen.
* leren we door Jezus God kennen en omgekeerd.
* leren we de Bijbel zien als woord voor deze tijd, voor ons leven nu.
* leren we communiceren over onze gevoelens, onze mening, ons geloof.