Schoolraad

De schoolraad is in Vlaanderen een officieel orgaan dat in praktisch elke school bestaat.

De leden

De schoolraad is samengesteld uit vertegenwoordigers:

  1. de ouders (Caroline Stremerch, Cindy Kessels)
  2. de leerkrachten (Karel Kindt (plaatsvervangend voorzitter), Sabine Van Schependom)
  3. de lokale gemeenschap (Veerle De Block, Wim Gielen)

Deze vertegenwoordigers worden democratisch gekozen door de betrokken geleding. De vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap worden gecoöpteerd door de leden van de schoolraad.

Taken en werking

Een belangrijke rol van de schoolraad is om op de hoogte te blijven van wat er gebeurt op en rond de school. Daarom zal de directeur meestal bij elke vergadering een stand van zaken geven. Strategische keuzes van de school, bv. rond jaarthema's, specifieke pedagogische activiteiten enz. komen hier aan bod.

De schoolraad heeft vooral een adviesbevoegdheid in tal van zaken rond de school. Jaarlijks worden ook de facultatieve verlofdagen van de school door de schoolraad goedgekeurd.

Externe link

Het decreet i.v.m. met de schoolraad

 

 

Talent in de kijker