Ouderraad

De ouderraad is een inspraakorgaan binnen een school. In de ouderraad krijgen ouders de kans om te overleggen met elkaar, de schoolleiding en het personeel. Gezien de speciale onderwijssituatie in Meerdonk, heeft men er voor gekozen om één ouderraad te vormen met ouders van zowel De Wegwijzer als GOM.

De leden

Bestuursleden : Bart Apers (voorzitter), Claudia de Vriend (Penningmeester), Nathasia De Cort (secretaris)

Leden van de ouderraad: Kris Courtyn, Cindy Kessels, Heide Hermans, Jella Van Roeyen, Karlien Van Gool, Lieve Berghmans, Silvia Jonkers, Sofie Claessens

 

Taken en werking

Een ouderraad zal altijd proberen de belangen van de leerlingen zo goed mogelijk te behartigen door: mee te denken met het dagelijks bestuur over het te volgen beleid van de school, de school te adviseren, meedenken over onderwijskundige ontwikkelingen, het stimuleren van activiteiten die bijdragen aan een goed schoolklimaat, …

Wil je graag meewerken aan een activiteit? Heb je ideeën? ... De ouderraad kijkt uit naar ouders die willen deelnemen! Neem gerust contact op met een van de leden of laat het weten aan de juf of meester!

Externe link

Ouderraad Meerdonk

We tellen af naar...

Musical Oerwoudkoorts

29.03.2019

Spreuk van de week

Er is geen vrouwtje nog zo arm, of ze maakt haar pannetje warm.

Ben Correct


 

 

Talent in de kijker